Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

V nadaljevanju so opisani pogoji uporabe spletne strani/trgovine DK_GLOWY, ki je dostopna preko domene oziroma spletne povezave www.dkglowy.com – v nadaljevanju “spletna stran”, katere lastnik in upravljalec je, ConceptIQ d.o.o., Pot za Brdom 18, 1000 Ljubljana, matična št. 8871027000, davčna št. 45262390 – v nadaljevanju DK_GLOWY.

Prosimo, da se seznanite tudi s Politiko zasebnosti in piškotkov, ki opredeljujejo način zbiranja in obdelave oziroma uporabe vaših podatkov ter navajajo katere piškotke zbiramo ter v kakšne namene.

Strinjanje s splošnimi pogoji uporabe spletne strani

Splošni pogoji uporabe spletne strani, Politika zasebnosti piškotkov (skupaj “Pogoji uporabe”) opredeljujejo dostop in pogoje uporabe spletne strani www.dkglowy.com in vseh informacij, nakupov, besedil, grafičnega design-a, fotografij in drugih materialov, ki so na spletni strani. Uporaba spletne strani je pogojena s strinjanjem in sprejemom teh pogojev uporabe ter s skladnostjo vašega delovanja z njimi. Že s prvo uporabo spletne strani šteje, da se strinjate oziroma soglašate s pogoji uporabe. V kolikor ne sprejemate teh pogojev uporabe ne uporabljajte spletne strani.

Pravica do uporabe

Spletno stran lahko uporabljate za osebno in nekomercialno rabo, skladno s temi pogoji in veljavno zakonodajo. Spletne strani ni dovoljeno uporabljati v namene, ki niso v skladu s temi pogoji ali so na kakršenkoli drug način nezakoniti. Prav tako ni dovoljeno uporabljati vsebine spletne strani, ki ni v skaldu s pogoji uporabe. V primeru pritožb ali prijav si DK_GLOWY pridržuje pravico do preiskave kršitve ali pritožbe ter do ukrepanja na ustrezen pravni način. Za hudo kršitev teh pogojev uporabe šteje uporaba kakršnekoli programske opreme, ki bi omogočala, pridobivanje, zbiranje in raznašanje informacij povezanih z uporabo spletne strani, drugih uporabnikov ter ugotavljanje ali razkrivanje njihove identitete.

Intelektualna lastnina

Spletna stran in vsebina spletne strani sta intelektualna lastnina DK_GLOWY ter njenih avtorjev in se ne sme uporabljati brez pisnega soglasja DK_GLOWY, razen v namene in na način določen v teh pogojih uporabe. Vsa vsebina, fotografije, grafični design, infografike, svg, besedila, logotip, video vsebine DK_GLOWY (www.dkglowy.com) so intelektualna lastnina DK_GLOWY.  Preostali logotipi, nazivi, imena organizacij ali družb so v lasti njihovih lastnikov. V namene citiranja vsebine spletne strani ali referenčno uporabo imena DK_GLOWY lahko uporabljate brez našega pisnega soglasja. Uporaba vsebine spletne strani ali imena DK_GLOWY v kakršnekoli druge namene je dovoljena le s pisnim soglasjem DK_GLOWY. Nikakor ni dovoljena uporaba blagovne znamke ali drugih DK_GLOWY avtorskih pravic, kot tudi ne označevanje izdelkov ali storitev, ki lahko zavaja potrošnike, misleč, da gre za izdelke, vsebino ali storitve DK_GLOWY.  Prav tako, brez eksplicitnega pisnega soglasja, ni dovoljena uporaba izdelkov DK_GLOWY v namene ali na način, ki je lahko razumljen, kot da DK_GLOWY odobrava ali je pokrovitelj aktivnosti, ki so povezane z vami, vašimi dogodki, izdelki ali storitvami.

Izključitev odgovornosti

DK_GLOWY si prizadeva, da so informacije na spletni strani v času objave pravilne in ažurirane. DK_GLOWY ali vključena tretje podjetja ne dajejo nobenih zavez in izključujejo vsa jamstva (razen, če so eksplicitno navedena na tej spletni strani), eksplicitna ali implicitna, v največjem možnem  obsegu v skladu z veljavno zakonodajo glede pravočasnosti, točnosti, popolnosti in zakonitost ter uporabnosti informacij. DK_GLOWY izključuje vsakršno odgovornost za škodo in posledično škodo, nastalo kot posledica nepravilnih, nezadostnih ali manjkajočih informacij.

Zavrnitev dostopa do spletne strani

DK_GLOWY pridržuje pravico, da lahko delno ali v celoti vsakomur kadarkoli zavrne dostop do spletne strani, v primeru, da utemeljeno sklepamo da: 

(a) ste kršili splošne pogoje uporabe,

(b) ste nam povzročili kakršnokoli pravno tveganje.

Povezave do spletnih strani tretjih

V primerih, ko pri uporabi spletne strani www.dkglowy.com preko povezave  dostopate do spletnih strani tretjih, boste zapustili spletno stran DK_GLOWY. Spletne strani tretjih niso v naši domeni ali upravljanju, zato DK_GLOWYl v nobenem primeru ne odgovarja za vsebino OBJAVLJENO na teh spletnih straneh ali za povezave do drugih spletnih strani, ki se nahajajo na spletni strani tretjih. Za uporabo spletne strani tretjih veljajo njihovi splošni pogoji.  DK_GLOWY na svoji spletni strani dodaja povezave do strani tretjih le kot pomoč in iz tega naslova navajanje spletnih povezav na spletni strani ne predstavlja nobene odobritve ali potrditve s strani DK_GLOWY, prav tako kakorkoli ne nakazujemo, da spletna stran tretjega priporoča ali odobrava spletno stran DK_GLOWY.

Spremembe Pogojev uporabe

DK_GLOWY si pridržuje pravico, da lahko v kateremkoli trenutku spremeni ali dopolni splošne pogoje uporabe v okviru spletne strani. Vaša dolžnost in odgovornost je, da se seznanite z vsemi morebitnimi spremembami. Datum zadnje posodobitve splošnih pogojev uporabe je zapisan v zaključku dokumenta. 

V kolikor postanejo splošni pogoji uporabe za vas nesprejemljivi oziroma se z njihovo spremenjeno različico ne strinjate, ne nadaljujte z uporabo spletne strani, saj z vsakršnim nadaljevanjem uporabe spletne strani soglašate s pogoji uporabe na način kot so bili spremenjeni.

Ostale določbe

Splošni pogoji uporabe, skupaj s Politiko zasebnosti in Politiko piškotkov, urejajo pravno razmerje med vami in DK_GLOWY glede uporabe Spletne strani.

DK_GLOWY ne odgovarja za nezmožnost izpolnitev obveznosti po teh splošnih pogojih uporabe, v kolikor je neizpolnitev posledica izven nadzora DK_GLOWY, kar med drugim šteje tehnične, elektronske in komunikacijske okvare ali omejeno delovanje.

V primeru, da izkaže, da je katerakoli določba teh splošnih pogojev uporabe bodisi neizvršljiva bodisi neveljavna, se to določbo omeji ali odpravi v najmanjšem možnem obsegu, ki je potreben, da te splošni pogoji uporabe ostanejo v veljavi. DK_GLOWY lahko dodeli ali prenese obveznosti in pravice tretjemu pravice iz splošnih pogojev uporabe, brez vašega soglasja. Splošni pogoji uporabe stopijo v veljavo s trenutkom, ko vstopite na spletno stran in prenehajo veljati v trenutku, ko spletno stran prenehate uporabljati oziroma ko prenehajo veljati ti splošni pogoji uporabe. 

Nakup brez uporabniškega računa

Izdelke v spletni trgovini lahko kupujete kot tako imenovani gost – uporabnik brez uporabniškega računa. Kupec z vnosom svojih podatkov zagotavlja, da so njegovi vnešeni podatki popolni in pravilni.

Za dokončanje nakupa v spletni trgovini mora kupec vnesti naslednje osebne podatke: elektronski naslov, ime, priimek, naslov, mesto, poštna številka, država, kontaktni telefon. Te podatke DK_GLOWY potrebuje za izvedbo naročila.

Kupec mora za uspešen nakup označiti tudi polje, da se strinja s temi splošnimi pogoji ter da podaja svoje soglasje za to, da DK_GLOWY obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je vnesel v prijavni obrazec za namen izvajanja storitev v okviru spletne trgovine oziroma s pogoji obdelave osebnih podatkov. 

Načini plačila spletnega nakupa

Plačilo blaga, kupljenega v spletni trgovini DK_GLOWY, lahko kupci opravijo na naslednje načine:

  1. Bančno nakazilo / plačilo po predračunu

Pri izbiri plačila na podlagi predračuna kupec prejme potrditev naročila po elektronski pošti, skupaj s podatki za plačilo. Za sklic kupec uporabi številko naročila. Naročilo je potrebno plačati najkasneje v sedmih (3) dneh od prejema elektronske pošte s podatki o plačilu, v nasprotnem primeru DK_GLOWY kupčevo naročilo prekliče. Pred iztekom roka si prodajalec dovoljuje poslati opomnik. Rok za pripravo odpreme (dostave) takega naročila začne teči, ko DK_GLOWY prejme nakazilo na transakcijski/bančni račun.

  1. Po povzetju ob dostavi 

Pri plačilu po povzetju je možno plačilo kurirju dostavne službe ob dostavi ali na prevzemnih mestih, ki jih določi GLS. V primeru, da ob dostavi ne boste prisotni na naslovu, ki je bil naveden za dostavo, bo dostavljalec pustil sporočilo, na katerem bodo navodila glede možnosti kasnejšega prevzema.

Plačilo je možno ob dostavi z gotovino ali s plačilno/kreditno kartico (Maestro, Activa, Visa, Visa Electron in Mastercard). 

  1. S kreditno kartico ali prek PayPal-a

Cene

Vse cene blaga v spletni trgovini DK_GLOWY so navedene v evrih (EUR) in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV). Ponudnik izjavlja, da je davčni zavezanec, identificiran za namene DDV. Cena, ki zavezuje kupca, je cena, ki velja v trenutku oddaje naročila in nima vnaprej določene veljavnosti, razen v primeru akcij, ko je veljavnost ponudbe posebej označena.

Ponudnik si prizadeva zagotoviti najbolj točne podatke, vendar se kljub temu lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru ali v primeru, da se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa.

Cene, navedene v spletni trgovini DK_GLOWY, veljajo le za nakupe v spletni trgovini DK_GLOWY. Cene izdelkov v spletni trgovini DK_GLOWY lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

Uporabniki spletne trgovine lahko kupujejo izdelke po akcijskih cenah in cenah s popusti. Različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne in bodo vsakokrat opisane. Popusti, promocijske kode ipd. se ne seštevajo, če ni izrecno navedeno drugače na spletni strani. Vse marketinške kampanje s popusti bodo navedene na spletni strani.

V ceno so vključeni stroški ustreznega pakiranja. Ustrezno pakiranje pomeni, da so izdelki v ustrezni embalaži (ovojnina, transportne škatle, ki preprečujejo poškodbe izdelkov med transportom). Pakiranje ustreza obliki, velikosti, masi, vrednosti in tudi trajnostnim zahtevam.

Personalizirana sporočila

Veseli smo, da vam lahko ponudimo možnost personaliziranih sporočil, ki vam omogočajo, da izrazite svojo kreativnost in dodate osebno noto vašim naročilom. Vendar vas naprošamo, da upoštevate naslednja pravila in smernice glede vsebine personaliziranih sporočil:

  • Primerno izražanje – vsa personalizirana sporočila morajo striktno spoštovati splošni kodeks primernega izražanja in biti v skladu z veljavno zakonodajo. Uporaba žaljivega, sovražnega, diskriminatornega ali kako drugače neprimernega jezika oziroma izražanja je prepovedana.
  • Spoštovanje drugih – prosimo, da se izogibate vsebini, ki bi lahko žalila, prizadela ali kršila pravice, zasebnost ali dostojanstvo drugih strank ali tretjih oseb. To vključuje, vendar ni omejeno le na, klevetanje, nadlegovanje ali grožnje v izražanju ali vsebini.
  • Zakonitost – izjemno pomembno je, da je vsebina personaliziranega sporočil spoštuje vso veljavno zakonodajo. Ne dovoljujemo kršenja avtorskih ali drugih intelektualnih pravic, kot tudi ne širjenja nezakonitih vsebin.
  • Brez politične vsebine – prosimo, da se izogibate vključevanju politične vsebine v personalizirana sporočila. Naša trgovina se osredotoča na ustvarjanje prijetnih in nepristranskih nakupovalnih izkušenj, za vse stranke ali tretje osebe, ne glede na njihova politična prepričanja.

V primeru, da ugotovimo ali po lastni presoji ocenimo, da personalizirano sporočilo ne izpolnjuje in spoštuje zgoraj navedenih pravil ter smernic, si pridržujemo pravico, da ga zavrnemo in ne odpošljemo ali prilagodimo. Kršitev teh pravil in smernic lahko privede do onemogočenega dostopa do naše spletne strani ali drugih ukrepov.

Pravo

Tako za razlago kot urejanje teh splošnih pogojev uporabe velja pravo Republike Slovenije. V primeru kakršnihkoli pravnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani. 

Pritožbe in vprašanja

V primeru vprašanj v zvezi s splošnimi pogoji uporabe ali njihovimi spremembami nas lahko kontaktirajte na support@dkglowy.com. S tem tudi soglašate, da lahko vašo povratno informacijo uporabimo za izboljšave in/ali spremembe na spletni strani brez kakršnihkoli omejitev ali obveznosti plačila do vas.

0
0
Košarica
Your cart is emptyReturn to Shop