Politika zasebnosti

Varovanje osebnih podatkov

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je pogodba, sklenjena med kupcem in DK_GLOWY (člen 6(1)(b) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

DK_GLOWY za namen izvajanja spletne trgovine DK_GLOWY – www.dkglowy.com obdeluje naslednje osebne podatke:

  • podatki, pridobljeni ob nakupu: ime in priimek, naslov, mesto, poštna številka, država, elektronski naslov, kontaktni telefon, način plačila, način dostave, izdelki, ki so predmet nakupa ter morebitni drugi podatki, ki bi bili potrebni za sklenitev pogodbe oziroma izvedbo naročila;
  • podatki v zvezi z morebitnimi pritožbami, reklamacijami, jamčevalnimi in drugimi zahtevki: ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, vsebina zahtevka, datum podaje zahtevka, način reševanja zahtevkov, datum nakupa, komunikacija s kupcem v zvezi z zahtevkom, podatki o načinu rešitve oziroma zaključka zahteve ter drugi podatki, ki so potrebni za rešitev zahtevkov kupca.

DK_GLOWY navedene zbrane osebne podatke obdeluje zgolj za namene, za katere so bili zbrani. Osebni podatki, ki so zbrani na podlagi privolitve kupca, se bodo obdelovali do preklica privolitve kupca, ostali osebni podatki pa do poteka zakonskih rokov, v katerih lahko posamezna stran uveljavlja zahtevke, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe.

DK_GLOWY se obvezuje, da bo z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki ravnal v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in nacionalno zakonodajo ter da bo zbrane osebne podatke zbiral in obdeloval izključno za namen izvajanja spletne trgovine.

Večino strani v spletni trgovini se lahko obišče, ne da bi morali razkriti svoje osebne podatke. Kljub temu pa se nekatere informacije pridobivajo samodejno z uporabo piškotkov in spletnih signalov, kot so »pixel tags« – standardna orodja v spletni industriji. Uporaba piškotkov in spletnih signalov omogoča prepoznati posamezni IP-naslov, vrsto brskalnika, ki ga obiskovalec spletne strani uporablja in splošno aktivnost obiskovalca na spletu. Če v vašem računalniku izklopite piškotke, nakupa v spletni trgovini ne bo mogoče opraviti. Več o politiki uporabe piškotkov ponudnika si lahko pogledate v Politiki piškotkov.

Obdelava zgoraj navedenih osebnih podatkov uporabnikov je nujno potrebna za zagotovitev vseh storitev, ki so dostopne v spletni trgovini ponudnika (vključno z dostavo izdelkov uporabniku), zaradi česar je strinjanje z obdelavo osebnih podatkov, posredovanih v naročilu, pogoj za naročanje blaga v spletni trgovini.

Ponudnik osebne podatke uporabnika shrani in obdeluje za zgoraj navedene namene le v primeru, da uporabnik s tem izrecno soglaša, in sicer na naslednja načina:

  1. uporabnik spletne strani z označitvijo posebnega polja ob oddaji naročila v spletni trgovini soglaša s tem, da ponudnik obdeluje vse uporabnikove osebne podatke, ki jih je ta vpisal v obrazec za oddajo naročila, za namen izvajanja storitev spletne trgovine oziroma s pogoji obdelave osebnih podatkov;
  2. uporabnik spletne strani ob naročilu z označitvijo posebnega polja v spletni trgovini soglaša s tem, da ponudnik obdeluje uporabnikov elektronski naslov za potrebe neposrednega obveščanja o ugodnostih in pošiljanja oglasnih sporočil ter za potrebe anketiranja.

Če uporabnik ne bo označil, da soglaša z uporabo njegovih osebnih podatkov za katerokoli od zgoraj navedenih namenov, ponudnik njegovih osebnih podatkov za te namene ne bo obdeloval, pri čemer v primeru, da uporabnik ne soglaša z uporabo osebnih podatkov za namen spletne trgovine, ponudnik storitev spletne trgovine uporabniku ne bo mogel zagotavljati.

Ponudnik od obiskovalcev spletne strani zbira samo tiste podatke, ki jih dobi prostovoljno. Osebne podatke ponudnik zbira izključno v primeru, ko je to potrebno zaradi sodelovanja v določeni dejavnosti, pri čemer pa je tako sodelovanje v tej dejavnosti kot posredovanje osebnih podatkov izključno prostovoljno.

Po pridobljenem soglasju uporabnika za obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov, ponudnik vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje osebne podatke uporabnika v zbirkah osebnih podatkov za zgoraj navedeno časovno obdobje in sicer za namene, za katere je uporabnik podal svoje soglasje oziroma za namene izvajanja pogodbe.

Uporabnik lahko po e-pošti na naslov support@dkglowy.com  zahteva, da njegove podatke popravimo ali da jih trajno oziroma začasno prenehamo uporabljati. Ponudnik lahko uporabnika izjemoma obvesti o razlogih, zaradi katerih izbrisa, vpogleda, prepisa, kopiranja ipd. ne more omogočiti in ta razlog poskuša čim prej odpraviti. Varstvo osebnih podatkov se zagotavlja skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in predpisi, ki v Republiki Sloveniji veljajo neposredno.

Uporabnik soglaša, da ponudnik ne more zagotoviti varnosti ali zasebnosti informacij, ki se prenašajo prek elektronske pošte ali spleta ter da se ponudnik ne more šteti odgovornega v povezavi s tem.

Ponudnik bo vaše osebne podatke, pridobljene prek svojih spletne strani, skrbno varoval in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje ob uporabi spletne strani ali vsebin ponudnika, se bodo obdelovali in uporabljali z namenom zagotavljanja storitev ponudnika, in sicer za zagotavljanje pošiljanja novic uporabniku in preverjanje, ali uporabnik uporablja spletno stran in vsebine ponudnika oziroma sodeluje v spletnih dejavnostih ponudnika v skladu s temi pogoji.

Ponudnik brez soglasja oziroma dovoljenja uporabnikov podatkov, ki jih pridobi na svoji spletni strani, ne prenaša in ne razkriva nikomur, razen če zakon določa oziroma terja drugače. Na zahtevo organov pregona, v primeru kakršnih koli zlorab ali kršitev, se lahko osebni podatki, e-poštni in IP-naslovi uporabnikov posredujejo policiji in drugim pristojnim organom za nadaljnje ukrepanje.

Obdelava pomeni zbiranje, shranjevanje ali združevanje podatkov v zbirkah osebnih podatkov, spreminjanje, uporabo ali sporočanje, vključno s prenosom, iskanjem, blokiranjem in brisanjem. Osebni podatki uporabnikov se shranjujejo in uporabljajo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena.

Ponudnik mora kot upravljavec zbirke osebnih podatkov na zahtevo posameznika – uporabnika, dopolniti ali popraviti osebne podatke za katere se ugotovi, da so nepopolni, netočni ali neažurni; izbrisati osebne podatke, za katere posameznik tako zahteva in ponudnik nima posebnega pravnega interesa, da podatke hrani; omogočiti vpogled v katalog podatkov, vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje; posredovati izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj; posredovati seznam tistih, katerim so bili v določenem obdobju posredovani osebni podatki, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj.